Fredag feirer Blaker-kunstneren 80-års dagen sin med å gi bort kunst han har samlet gjennom et helt liv.

– Jeg syns det er veldig all right at det kommer mange mennesker til gode. Det er et livsverk, så jeg håper bare at det blir tilgjengelig for folk, sier Guttormsgaard.

Flere tusen gjenstander

Det har ikke vært lett å finne noen til å motta den store gaven. En av de viktigste grunnene er at det følger plikter med å forvalte en så stor samling på anslagsvis 15.000 gjenstander.

Løsningen ble å opprette stiftelsen Guttormsgaards arkiv, og overrekkelsen markeres med ny utstilling og 150 inviterte gjester til Blaker meieri.

– Det er en internasjonal unik samling. Nå blir det opp til oss som skal sitte i stiftelsen og det offentlige Norge å håndtere den på en forsvarlig og ambisiøs måte, sier Ellef Prestsæter, leder i stiftelsen.

Fakta

I 2015 omtalte Romerikes Blad for første gang Guttorm Guttormsgaards ønske om å gi bort kunstsamlingen han har samlet gjennom 50 år.

Da hadde han som første kunstner akkurat fylte hele Stenersenmuseet i Oslo.

Guttormsgaard står bak flere store offentlige utsmykninger, blant annet teglsteinsfasaden på Oslo Spektrum.

 

– Er det mulig å anslå hva samlingen er verdt?

– Noe av verdien med Guttormsgaards arkiv er at den problematiserer verdibegrepet, hva som er verdifullt å ta vare på og hvorfor. Det foreligger ikke noe estimat over markedsverdi. Det er ikke mest interessant for oss, heller det at samlingen nettopp problematiserer markedsverdi samfunnsmessig og kulturelt. Men skulle samlingen vært solgt, ville den hatt en anselig verdig, sier Prestsæter, og viser til at en av samlingens flere tusen bøker skytes inn som grunnkapital i stiftelsen. Den alene er taksert til 300.000 kroner.

Bildeserie

3 om Guttormsgaard

 

Kan havne på museum

Kunstneren selv har et ønske om at Museene i Akershus (MiA) etter hvert overtar hele forvaltningsansvaret.

– Jeg er veldig glad for at stiftelsen tar imot samlingen nå, selv om ønsket var å gi den rett til oss. Det har ikke vært mulig fordi vi må ha penger til å ta den imot, og da må både stat og fylke bidra. Vi har en søknad inne hos Kulturdepartementet og fylket, sier Cecilie Øien, direktør for MiA.

Øien viser til at de har jobbet med denne saken i over fire år.

– Det er en unik samling, men den er krevende å ivareta. Vi trenger midler til egnede lokaler å vise fram samlingen i, til å overta forvaltningen av samlingen, da spesielt til registrering. Det vil også være behov for å utvide staben på varig basis, sier Øien.

Guttormsgaard håper samlingen kan bli boende på Blaker meieri.

– Jeg håper Mia kan få det til å bli noe, og ønsker at samlingen blir på Blaker meieri og gjøres tilgjengelig for folk som ønske rå studere den her, sier Guttormsgaard.