RENNINGER, utstilling i Galleri Blaker Skanse åpner 18.jan. kl. 13

Velkommen til utstillingsåpning 18.jan.kl.13.

Velkommen til utstillingsåpning 18.jan.kl.13. Foto:

Av
DEL

Innsendt Lørdag 18. januar 2020 kl. 13 åpner årets første utstilling i Galleri Blaker Skanse som har fått tittelen RENNINGER. Kultursjefen i Lillestrøm kommune Anne-Berit Haavind åpner utstillingen.

Utstillerne, som alle har atelier og verksted hos KunstSkansen på Blaker Skanse er;
SOFIA KAYOFILIS // Subtraktive skikkelser, korpus
SISSEL AURLAND // Stille og Stort, tegninger
INGE JENSEN // Stammer, maleri
ALF CHR. SAMUELSEN, Vevnad, metall

Arbeidene fra de fire kunstnerne danner basis for utstillingen som har linjen som tema. De fire kunstnerne tilnærmer seg linjen brukt som et visuelt virkemiddel på hver sin måte i hvert sitt kunstnerskap. Verkene til Sofia Karyofilis har en uendelighet over seg der verket strekker seg ut i rommet. Sissel Aurland sine papirtegninger med tette repeterende loddrette linjer inngir til en taktil sanselighet. I Inge Jensens verk er linjen brukt til å bygge opp rom i maleriet, og i Alf Chr. Samuelsens verk er linjer av metall flettet sammen i ulike vevnader. I utstillingen er kunstnernes blikk og refleksjon førende for innfallsvinklene, der fordypning og materialitet er stikkord.

I verket Subtraktive skikkelser har KARYOFILIS benyttet røret og kveilen som omriss av en korpusform i betydningen linje og som romlig tegning. Linjen strekker seg videre opp av kvilen og er ”tegnet” ved hjelp av hammer så den varierer i retning og tykkelse. Ut ifra et latent potensial innenfor en avgrenset ramme, tar verket i bruk trykkfargesystemet CMYK, og stiller linjene i forhold til de hvite galleriveggene som omsluttende ”trykkflate”. (Dette subtraktive fargesystemet fungerer ved at fargene hindrer hvitt lys i å trenge igjennom, eller lys fra å reflekteres tilbake fra det hvite bakteppet, ut ifra sammensetning, tetthet og overlapping med hverandre). CMYK- fargene viser og til mulighet for reproduksjon og multiplisering.

I verket Stille og Stort har AURLAND benyttet papirets evne til å danne en skulpturell form. Den store papirflaten henger fra taket etter det ene hjørnet og formes av tyngdekraften. Begge papirets sider er fylt med linjer i den hengende lengderetningen, der repeterende loddrette linjer er tett tegnet uten å krysse hverandre. Små bevegelser i hånden og små variasjoner i mellomrommene er med på å uttrykke en taktil kvalitet. Linjene reflekterer hele kroppens engasjement, der hver linje er tegnet i en eneste lang bevegelse. Papirets tilfeldige og naturlige bevegelser bestemmer hva som er tilgjengelig for betrakterens opplevelse.

I billedkunsten reflekterer JENSEN over natur og kulturinntrykk. Sentralt er arbeidene med trær/skogs-interiør som tema. Gjennom skoginteriørene ønsker han å formidle det sykliske i naturens prosesser som også vår eksistens er helt bundet opp i. Til utstillingen har han tatt utgangspunkt i trær, der hengebjørk-stammer fra Blaker Skanse er brukt som 'modeller'. Han har lånt første vers av diktet 'Fra en tømmerhoggers dagbok' av Hans Børli, som sier det så presist:
Det er høyhet og ro over et tre. Sterkt, likevel gripende vergeløst, står det på moen og tenker milde jordtanker, tålmodighet.
Ei skinnende kvit neverbjørk, ei gammal furu med bronsearmene strakt ut i uendelig ømhet for vindene.

Vev er SAMUELSENs faglige plattform. Enkle spikerrammer og store bordflater erstatter vevstolen, mens ull og bomull er byttet ut med metalltråder. Naturen og kulturelle uttrykk er viktige inspirasjonskilder. Resultatet er summen av modning og bearbeidelser, i spennet mellom orden og et tilsynelatende kaos.

Utstillingsperiode; 18.januar – 9. februar 2020. Åpningstider; hver lørdag og søndag kl. 12 -16.
Utstillingen er støttet av www.KunstSkansen.com

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken