66 år er gått siden Martin Julius Halvorsen trakk sitt siste sukk og gikk ut av tiden. Datoen var 17. mars 1951. Noen dager senere ble det utgitt et «minnetaler», der flere framtredende borgere skrev minneord.

En ungdommelig mann

Erling Østerud, skolestyrer ved Romerike Folkehøgskole, skrev blant annet: «Gamle Halvorsen var like til det siste en ungdommelig mann. han hadde humør og blink i øyet. Han hadde en usvikelig tro på godhetens realitet, og visste at vi i det lange løp går framover mot en bedre verden.»

«Kompakt kjernekar»

Politiker og journalist Olav Kringens karakteristikk av Halvorsen er tidels noe overraskende: «Den lille kompakte kjernekar med 3–4 manns styrke raget i mange henseender et hode over folket. Halvorsen var ikke noen stor offentlig taler og heller ikke noen stor debattant, men hans få ord bet godt og de satte seg fast. Det var sunn fornuft, det han sa.»

Skomakersønn

At skomakersønnen skulle bli eier og redaktør for en avis var ganske tilfeldig. Halvorsen var Kristiania-gutt og vokste opp i Hausmannsgaten 24. Foreldrene Johan og Karen kom opprinnelig fra Høland og Losby, som den gang tilhørte Skedsmo.

Martin Julius hadde et «lyst» hode, men videre skolegang var det ikke råd til. Etter konfirmasjonen i 1882 startet han sitt livs løpebane som visergutt. I tre år var han hos bokhandler og trykker Dybwad.

Anleggsslusk

Som ung arbeidet han en kort periode som «anleggsslusk» i Drøbak, før han bestemte seg for å utdanne seg til typograf. I åtte år var han hos boktrykker Didriksen, før han startet eget trykkeri. I 1890 var han med og startet Norsk Fagforbund, der han også var formann. I 1896 ble han valgt inn i Kristiania bystyre, for Venstre. Det var den gang vi hadde to partier, Høyre og Venstre.

 

Avdekket skattesnyteri

M. Jul. Halvorsen fikk mye av æren for å ha avslørt alvorlige tilfeller av skattesnyteri i hovedstaden. Han gikk grundig til verks og gikk like opp til kemneren, som hadde «glemt» å betale skatt. «Kemneren visste ikke hvor kemneren var å finne», var et ordtak som Halvorsen skapte under sin kamp mot korrupsjon, fusk og lovbrudd.

Tre sønner døde i 1901

Martin Julius Halvorsen og hans hustru Anna Marie Mathiesen fikk 11 barn sammen. Familien ble sterkt rammet av sykdom, og i 1901 døde tre gutter, Arne, Rolf og Leif, av tyfus, etter å ha drukket melk som var infisert med bakterier. Familien holdt faktisk begravelser tre torsdager på rad.

 

Navneskifte i 1905

Året etter, høsten 1902, flyttet Martin Julius Halvorsen med kone og barn til Jessheim. Han fikk leid seg inn i 2. etasje hos sykkelmaker Borgen og startet «Akershusingen». I mai 1905 flyttet avisen over jernbanelinja til eiendommen som fikk navnet «Prenten».

I juli samme år skiftet «Akershusingen» navn til Romerikes Blad. Forklaringen var at det fantes andre aviser, «Akershus», «Akershusposten», «Akershus Folkeblad» og «Akershus Amtstidende». En mer uoffisiell forklaring var at RB på folkemunne ble kalt «Susingen».

 

Ved siden av å være avismann var Halvorsen aktiv politiker, og bidro sterkt i oppbyggingen av arbeiderbevegelsen på Romerike.

Etter grunnleggerens død, valgte familien Halvorsen i 1952 å selge RB til Akershus Arbeiderpresse, som ga ut Akershus Arbeiderblad i Lillestrøm.

Først i 1995 ble for øvrig Romerikes Blad avisnavnet for hele Romerike.

 

Martin Julius Halvorsen

Martin Julius Halvorsen var født i Kristiania. Han bosatt seg på Jessheim høsten 1902.

«Akershusingen» kom onsdag 3. september 1902. Skiftet til Romerikes Blad i juli 1905.

M. Jul. Halvorsen (Ap) var stortingsmann 1913-15, ordfører i Ullensaker 1935–37.

I 1937 ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull.