Terningkast 4: Et mid­dels vel­lyk­ket stue­be­søk med Ma­ri­on Ravn

Tors­dag 21. No­vem­ber sto Ma­ri­on Ravn for­an et blan­det pub­li­kum i Os­los Ro­cke­fel­ler for å set­te sitt nye nors­ke ma­te­ria­le ut i live.