En blid statsråd strålte om kapp med solen og fikk oppleve Fetsund Lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren i vakker sensommerdrakt på fredag.

Omvisning og gjeddeburger
Kulturminister Trine Schei Grande fikk en omvisning på anlegget, en smakebit av husets gjeddeburger og kunne ikke minst selv matche historiefortellingen med egen families bakgrunn fra tømmerfløtermiljøet i Namdalen.

Ministeren fikk en oppsummering av alle prosjekter som er gjennomført på anlegget det siste året, og det er ikke få. Lensene og Våtmarksenteret er anlegg som ikke bare er blant Akershus fylkes aller best besøkte destinasjoner, men også kulturminner av helt unik karakter. Og som MiA - museene i Akershus' direktør, Cecilie Øien, sa under besøket: "Hvor ellers kan man gå på vannet, uten helt spesielle evner...?".

Spennende fremtidsplaner
Mye av formålet med besøket var likevel å få presentert fremtidige planer for anlegget, under prosjekttittelen "Mulighetenes arena". MiA og Akershus fylkeskommune går nå i gang med å utvikle det som skal bli et utvidet og modernisert formidlingstilbud for publikum.

Både assisterende fylkesdirektør, Christian Hintze Holm, og Cecilie Øien kunne love ministeren at det kommer svært spennende nyheter på løpende bånd fra dette prosjektet fremover. Selvfølgelig fikk hun også et tydelig tilbud om deltagelse fra statens side, for å sikre at prosjektet får det omfang som kulturarven og et voksende publikum fortjener