Kristine (39): – Det vi har opplevd er bare en liten forsmak på hva som venter

Da mormor Ragnhild trengte hjelp, så barnebarnet Kristine utfordringene det skapte for alle som var glad i henne. Det ville hun gjøre noe med.