Gå til sidens hovedinnhold

Kristensen vs Gogstad

Leserinnlegg

Nå skjønner jeg om ivrige debattlesere begynner å bli lei av Høyres Kristensen og meg. Med to parallelle samtaler på RB sine debattsider kan det bli mye for noen hver. Jeg må imidlertid gi et avsluttende svar til innlegget 2. mars.

Jeg var upresis. Det er forskjell på sommerskole og sommeraktivitet. Lørenskog SV vil alltid heie på trygg og morsom aktivitet for pandemiprega unger, framfor ekstra teoritung skole i fritida.

At sommerskole med tradisjonell fagundervisning ikke var aktuelt i 2020 skyldtes blant annet usikkerhet rundt (corona-)økonomi og strenge smittevernsregler. Men sommeraktivitet ble det – i to uker.

Ære være de ansatte som fikk til det!

Avslutningsvis en kort kommentar til argumentet om at det bør arrangeres sommerskole i år for at elevene skal ta igjen for et vanskelig skoleår. Hvis det skal brukes en million på noe ekstra i år, er det vår klare mening at den må gå til aktivitet som skaper adspredelse, samhørighet og nytt håp. Vi stoler på lærere og skoleledere som vil bøte på det som er tapt. Det kommer de til å gjøre skoleåret 21/22.

Jeg ser hvordan det jobbes på kommunalt plan. Jobben som legges ned, fra dem som jobber direkte med ungene, hele støtteappartet og administrasjonen, fortjener respekt. Alle gjør sitt ytterste med de midlene en har til rådighet.

Over og ut fra Gogstad, med håp om normaltilstand når vi nærmer oss neste budsjettrunde.

Nancy Gogstad, gruppeleder Lørenskog SV, Fjellhamar

Kommentarer til denne saken