Antall narkotikasaker økt med 30 prosent i år. – Det røykes jointer i alle typer ungdomsmiljøer

Politiet i Ullensaker ser med bekymring på en betydelig økning i antall narkotikasaker blant unge det siste året. Ungdom ned i 15-årsalderen kjøper sterkere narkotiske rusmidler som amfetamin og kokain.