Det er særlig i sommermånedene, men også i andre høysesonger, at reisende på hovedflyplassen opplever å bli frarøvet både kofferter, vesker, pass og andre eiendeler.

Ifølge Politioverbetjent Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon er tyvene profesjonelle. De jobber gjerne flere sammen.

– De jobber ofte sammen i bander på tre-fire personer. Én sitter i en ventende bil utenfor. De andre er inne i avgangshallen. Her spaner dem etter et lett bytte. Mens noen av dem avleder, enten offeret eller andre reisende, slår tyven til. De tar seg raskt ut til en ventende bil, forteller Krohn.

Tyvene kan være vanskelig å få øye på.

– De er pent kledd og triller gjerne rundt på en koffert. De ser ut som vanlige reisende.

Færre tyverier

Til tross for det frekke eksempelet i videoen over denne artikkelen har det vært en reduksjon i antall forbrytelser ved Gardermoen politistasjon i 2014.

Det kommer fram i årsrapporten fra Romerike politidistrikt.

I 2013 ble det registrert 3.386 forbrytelser ved Gardermoen politistasjon, mot 2.768 i fjor.

Oppklaringsprosenten ligger på cirka 36 prosent.

Samarbeider

Ifølge årsrapporten omfatter nedgangen tyveri fra reisende inne i terminalbygningen, men også tyveri fra biler i parkeringshusene.

Politiet mener reduksjonen i tyveri fra biler kan tilskrives det tette samarbeidet med parkeringsselskapene, som har tatt problemet på alvor.

Politioverbetjent Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon mener det gode samarbeidet mellom politiet, Oslo Lufthavn og øvrige aktører på hovedflyplassen, er årsaken til at tyveriene går ned.

– Vi har i flere år jobbet forebyggende ved å informere de reisende om tyverifaren og ved å være til stede i terminalbygningen. Allerede i oppstarten av samarbeidet i 2010, opplevde vi en merkbar nedgang, sier Krohn.

Kampanjen har fått navnet «Sammen for en trygg lufthavn».

Store konsekvenser

Mens det ikke er uvanlig med utenlandske bander inne i terminalbygningen, er de som forsyner seg fra parkerte biler ofte lokale kriminelle.

– De ser etter lettjente penger ved å skaffe seg ting som kan selges, sier Krohn.

I fjor reiste over 24 millioner passasjerer over Oslo Lufthavn og årlig parkeres det tusenvis av biler på parkeringsområdene.

Krohn mener omfanget av tyverier er lite med tanke på hvor mange som er i kontakt med flyplassen.

– Men det får store konsekvenser for dem som blir utsatt for tyveri. De er på reise og kommer i en sårbar situasjon hvis både bagasje, pass og reisedokumenter blir borte. Vi vil at folk skal føle seg trygge når de er ute og reiser, derfor er det forebyggende arbeidet viktig for oss, sier Krohn.

Han råder likevel folk til å holde et godt øye med sakene sine når de skal ut og fly.

Videoen er publisert med tillatelse fra politiet og sladdet etter politiets instruks.