Hva vil barna i Irak, Afghanistan og Syria - det er mange av dem - mene om de som slipper bomber over dem?

I 1940 var jeg ni år gammel. På morgenkvisten 9. april var jeg sammen med en kamerat på vei til Solheim skole.

Plutselig kom det tyske bombefly over oss. Målet for flyene var Kjeller flyplass. Det gikk ikke mange minutter før vi hørte drønn fra bombenedslag.

Ved Skårerveien - ikke langt fra skolen - bodde lærerekteparet Rikke og Hans Føsker. De fikk oss inn i en kjeller. Vi fikk vite, at noen undervisning ville det ikke bli denne dagen.

Litt senere på denne 9. april stod jeg ved Lørenskog stasjon og så tyske soldater i fullt krigsutstyr komme kjørende på motorsykler. Det ble sagt at de jaktet på kong Haakon og hans følge.

Hva gjør en slik opplevelse med et guttehode? Mitt hat til alt som hadde med Tyskland og tyskere å gjøre, ble skapt. Det ble forsterket senere da min far 8. april 1943 ble tatt av tyskerne og sendt på tvangsarbeid til Megården i Salten.

I fredsrusen i maidagene 1945 opplevde jeg at menn fra Hjemmefronten kom og snauklipte jenter som hadde hatt forhold til tyske soldater. 14 år gammel stod jeg og så på dette - og syntes det var helt riktig.

Så dukker det opp nye kriger – og bomber faller igjen. I Afghanistan, i Irak og i Syria. Her er det barn som opplever verre ting enn det jeg gjorde 9. april 1940.

Hva vil disse barna - og det er mange av dem - mene om de som slipper bomber over dem? Vil de ikke utvikle hat mot de som kommer for å «befri» dem slik jeg og mine kamerater gjorde da krigen kom til Norge?

Kanskje det er her kimen til terrorisme blir skapt?

Kanskje det er den mest lettvinte veien å bruke våpenmakt mot systemer vi ikke liker?

Dette er prøvd så mange ganger med meget tvilsomme resultater. Kanskje det er på tide å søke andre virkemidler for å løse konflikter på kloden vår?

Skal vi fortsette å godta at det enkleste alltid er pistol?