– Dette stikker mye dypere enn den enkelte ansatte. Det er systemet som må endres, og dette er et politisk ansvar. Det er vondt som ansatt å gjøre alt man makter, men likevel ikke strekke til, sier leder Mette Nord i Fagforbundet i en pressemelding.

Forbundet organiserer 180.000 helsearbeidere.

– Hver eneste dag gjør helsearbeidere alt de kan for at pasientene skal få den pleien og verdigheten de har krav på. Samtidig ser vi en utvikling der flere pleietrengende på sykehjem må dele på færre ansatte, og at beboerne er stadig sykere. Dette blir dokumentert i NRKs dokumentar, skriver forbundet.

NRK har gjennom dokumentarserien «Omsorg bak lukkede dører» rettet fokuset på eldreomsorgen og avdekket systematiske mangler.

– Nå må det en storrengjøring til i eldreomsorgen, med hele faste stillinger, bedre oppgavedeling og bedre bemanning. Bare slik sikrer vi dagens og fremtidens eldre en verdig alderdom, sier Nord.

(©NTB)