Kreftpasienter på Sør-Østlandet har størst sjanse til å få behandling med medisiner på utviklingsstadiet, sammenlikned med resten av landet. Med 25 millioner kroner til mindre sykehus vil Kreftforeningen denne skjevheten til livs.

– Nå gjør vi en ekstra innsats for at studier skal bli en integrert del av all klinisk praksis, i hele Norge, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Pasienter som er deltakere i kliniske undersøkelser, får tilgang til nye medisiner før de er offentlig tilgjengelige.

Midlene skal bidra til at sykehusene kan ansette klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell. Kreftforeningen opplyser at helseforetakene i distriktene selv har etterspurt midlene.

– Nå hjelper vi dem i gang, og så er ambisjonen at sykehusene etter to år selv viderefører aktiviteten og skape varige endringer, sier Ross.

(©NTB)