Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 1,9 prosent i oktober. Korrigert for det som er normale sesongsvingninger for måneden, var det en nedgang på 0,8 prosent. Norges Bank ventet et sesongjustert prisfall i oktober på 0,5 prosent. Oktobertallene er de svakeste siden 2008.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 4,7 prosent.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Den svakeste sesongkorrigerte prisutviklingen i oktober hadde Oslo og Hamar m/Stange med en nedgang på 1,9 prosent. Så langt i år har Oslo den svakeste prisutviklingen med en oppgang på 2,9 prosent.

To svake måneder

I september var det et overraskende stort prisfall på 2,2 prosent. Det er normalt at prisene faller utover høsten, og fallet i år kan bli høyere enn vanlig på grunn av renteøkningene. Fallet i oktober er klart sterkere enn det ekspertene så for seg.

Norges Bank satte torsdag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent. Lauridsen sier at følger Norges Bank rentebanen, vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022.

– Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig frem heretter, sier han i pressemeldingen. Mye tyder på at Eiendom Norge vil bli bønnhørt etter de ferske signalene fra Norges Bank.

I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Kjøpers marked

DNB Eiendom skrev i en oppdatering før tallene at nå er det kjøpers marked.

– Gjennom hele oktober har det blitt lagt ut stadig flere boliger, og det er ikke tvil om at vi har beveget oss fra selgers til kjøpers marked. Det mest overraskende er kanskje hvor raskt tilbudssiden har styrket seg, uttalte blant annet adm. direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom i en oppdatering foran torsdagens boligtall.

Obos-tall tirsdag viste et fall i bruktboligprisene i Oslo med 0,5 prosent og med 1,1 prosent på landsbasis, men Obos-statistikken er ikke nødvendigvis representativ for det Eiendom Norge presenterer.

Handelsbanken Capital Markets så på morgenen for seg et sesongjustert fall i området 0,5-1,0 prosent, men så ikke bort fra en positiv overraskelse. Nedgangen i Obos-prisene pekte ifølge Handelsbanken mot et sesongjustert prisfall rundt 0,3-0,4 prosent.