Lørdag var 246 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 34 pasienter fra dagen før, og 79 færre enn mandag.

93 av pasientene lørdag ligger på intensivavdeling, og av dem får 64 respiratorbehandling.

Det er tre færre på respirator og én flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

Antallet koronapasienter lørdag er 79 færre enn mandag. Da var det 325 covid-pasienter på sykehusene i Norge. Nedgangen hittil denne uken er dermed på 24 prosent.

Fredag var tallene for Ahus følgende:

  • Innlagte koronapasienter totalt: 34
  • Antall døde med covid-10: 105
  • Andel innlagt på Nordbyhagen i Lørenskog: 29
  • Antall innlagte på intensivavdelingen: 8
  • Antall med respiratorbehandling: 6

Nedgang

Mandag var det 108 på intensivavdeling, og 74 av dem igjen fikk respiratorbehandling. Dermed er det også 15 færre koronapasienter på intensiv, og ti færre som får respiratorhjelp.

På det meste i vinter, 17. desember, var det innlagt hele 383 koronapasienter på sykehusene.

Siden den gang, de siste tre ukene, har det vært en nedgang på 36 prosent i det totale antallet innlagte.

Flest i Helse sør-øst

Lørdag er 168 av koronapasientene innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 53 er innlagt i Helse vest, 17 er innlagt i Helse Midt-Norge, og åtte er innlagt i Helse nord.

71 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, 18 er innlagt hos Helse vest, to er innlagt hos Helse Midt-Norge, og to er innlagt hos Helse nord.

Siden februar 2020 har 434.896 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser lørdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).