– Jeg er veldig glad. Endelig ble jeg trodd, sier ordføreren selv til Romerikes Blad.

Hun ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere frifinnelsen ytterligere, men viser til sin forsvarer Thomas Skjelbred.

– Dette er en fullstendig frifinnelse av Hilde Thorkildsen. Dommen er tydelig på at de ikke mener det har vært noen bestikkelse. Hun er selvsagt veldig glad nå og ber om tid og ro til å få være med familien, sier Skjelbred.

Ordføreren var sammen med en lokal forretningsmann tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen.

Under rettssaken nedla påtalemyndigheten påstand om fengsel i ett år og seks måneders fengsel for ordføreren, men hun er nå frikjent i Romerike og Glåmdal tingrett.

NRK som først omtalte frifinnelsen melder at den medtiltalte mannen også er frikjent.

– Det er en riktig og rettferdig dom. Dette er en tiltale som aldri skulle vært tatt ut og en sak som aldri skulle blitt gjort. Min klient er selvfølgelig veldig lettet. Han synes det har vært en urettferdig prosess, men er svært glad for å bli trodd fullstendig, sier mannens forsvarer, Fredrik Berg, til Romerikes Blad.

«Vi tar dommen til etterretning. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten», sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli hos Økokrim.