– I en svært vanskelig tid må politiet ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Derfor styrker vi beredskapen i Norge med inntil 400 politifolk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Departementet ga fullmakt til ansettelsene torsdag. De nyansatte skal settes inn i aktiv polititjeneste.

Personene som skal ansettes, har fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i politiet i dag, opplyser Justis- og beredskapskapsdepartementet.

Først seks måneder

Ansettelsene har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

– Dette skjer i flere faser, og i første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt, sier Mæland.

I første omgang vil Politidirektoratet (POD) raskt ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll.

– Mange motiverte og kvalifiserte

I neste fase legger POD opp til en utlysning av inntil 250 stillinger. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier – blant dem distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

­ – Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb. De kan politiet nå rekruttere. Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte, sier Monica Mæland.

En tredel av siste kull har jobb

Nylig kom tall som viste at vel en tredel (36,1 prosent), av studentene fra 2019-kullet var ansatt i politistillinger ved årsskiftet. Om lag én av fem av disse har fast stilling.

Fra 2018-kullet var tallet 80,1 prosent, mens 88,2 prosent fra 2017-kullet var ansatt i politiet.

– De nyutdannede har kompetanse og kunnskap etaten trenger, men tallene viser at det gradvis har tatt lengre tid for de siste årskullene å få både jobb og fast ansettelse i politiet, sa HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i starten av februar.