Kontrollerte ungdommer ved barnehage. Nå er en av dem anmeldt

Vedkommende erkjente forholdene på stedet.