– Vi reiste til stedet og iverksatte slokking etter at vi fikk masse telefoner. Det var nok en del røyk i området, sier vaktleder Thomas Silva ved Øst 110-sentralen.

Ifølge brannvesenet er det et område på 80-100 kvadratmeter som har brent.

– Vi er på plass med en mannskapsbil og to tankbiler. Vi har seks mann som gjør en iherdig innsats for å komme i forkant av brannen og hindre at den sprer seg, forteller stedfortredende brigadeleder Jørn Are Flatner ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Det var kraftig røykutvikling i området da brannvesenet kom, men de fikk raskt kontroll.

– Området er vanvittig tørt, så vi må bruke ekstremt mye vann, sier Flatner.

Brannvesenet blir værende på stedet til grunneier kan ta over ansvaret.