Ved en av de viktigste inngangsportene til Lillestrøm, i enden av Alexander Kiellands gate, har kommunen etablert en hyggelig velkomst i form av et fargerikt blomsterbed. Virkelig flott!

Det samme kan dessverre ikke sies om den nærliggende rundkjøringen. Her har villniss og ugress fått frie tøyler, en skamplett! Det er nærliggende å spørre seg hvem som har ansvaret for å holde rundkjøringen i orden?

Er betegnelsen vedlikehold et fremmedord for etaten? Og om den ansvarlige etat synes det er greit at denne miserabelt utseende rundkjøringen svekker det som totalt sett kunne gi trafikantene en positiv opplevelse inn til og ut av byen?

Bjørn Holthe Andersen, pensjonist, Kjeller