– Vi har hatt gode møter i dag også. Jeg opplever at vi er inne i et konstruktivt spor, sier Arbeiderpartiets forhandlingsleder Eigil Knutsen.

Knutsen, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) fortsatte forhandlingene tirsdag ettermiddag etter at partiene tidligere hadde blitt enige om at de ikke når den interne fristen fredag.

God tid

Etter å ha sittet sammen i halvannen time, brøt partene opp for dagen. Ifølge NRK blir det ikke nye møter tirsdag, men partiene setter seg sammen igjen klokken 12 onsdag.

– For SVs del har vi sagt hele veien at vi har god tid. Det viktigste for oss å fortsette å jobbe godt, sa Kaski.

Nå kan det drøye helt til finansdebatten 2. desember med å bli enige om neste års statsbudsjett. Knutsen tegner et bilde av at partene har mye å snakke om og mye å jobbe gjennom på dette stadiet, men at det er god framdrift og gode utsikter.

– Vi jobber oss gjennom temaene. Temaer som har vært vanskelige til nå, de kommer vi enda mer i dybden på jo mer tiden går, sier han.

Flere grupper i sving

I tillegg til de finanspolitiske forhandlerne, pågår arbeid i flere fagpolitiske grupper. På spørsmål om energi- og klimapolitikk er viet særlig oppmerksomhet fra arbeidsgruppene, svarer Gjelsvik at partiene jobber bredt. De parlamentariske nestlederne har også vært koblet på i prosessen, bekrefter han.

– De har jobbet aktivt. Det er riktig at de har stor kompetanse på energi, men også på andre felt. Her drar vi på de ressursene vi har i de ulike gruppene våre, sier han.