Kåre Holmen skriver om ulven i RB 11. januar og påstår at Oslo tingretts' avgjørelse om at årets ulvejakt skal stanses midlertidig er på grunn av at International Union for Conservation of Nature på en eller annen måte skal ha bestemt dette på et overordnet plan. Nøyaktig hvordan dette skjer i praksis svarer ikke Holmen på, sikkert fordi det er sånn konspirasjonsteorier holdes i live - kun teorier og fint lite bevis, godt hjulpet av et spill på følelser.

Men har Holmen i det hele tatt lest grunnlaget for saken? Jeg tviler - for i kjennelsen fra Oslo tingrett påpekes det nemlig at grunnen til at årets jakt er midlertidig stoppet, er at vedtaket om felling i ulvesonen fra 2021 er lik vedtaket fra 2019 om felling av individer fra Letjenna-reviret. Sistnevnte vedtak har ennå ikke har fått en rettskraftig avgjørelse i rettssystemet. Juridisk ville det vært uheldig å iverksette en ulvejakt som om litt kan bli ansett som ulovlig, spesielt siden det å ta livet av noe er veldig vanskelig å reversere. Det er altså en ren juridisk vurdering av saksforløpet som stopper dette, ikke en marsjordre fra internasjonale organisasjoner.

Dette er fakta om hvorfor saken er som den er, som Holmen etterspør offentliggjøring om.

Det som vil være aller mest interessant å få høre mer om er Holmens bevis for at alt dette er en konspirasjon, da bevisbyrden tross alt ligger hos den som har fremsatt påstandene. Som en god representant for den kritiske journalistikken burde Romerikes Blad, i alles interesse, grave litt i denne saken og hjelpe Holmen med å legge fram hans bevis og klargjøre hvordan dette fungerer bak vår alles rygg. Jeg er sikker på at en SKUP-pris ikke er langt unna hvis vår lokalavis klarer å avsløre slike en mektig og hemmelig konspirasjon som har pågått i så store dimensjoner som det Holmen påstår!

Alternativet for Holmen er å trekke sin grunnløse og ubeviselige påstand.