Isfront mellom tidligere eiere etter restaurantkonkurs – besøksforbud og anmeldelser preget møtet i retten

Selv om Lillestrøm-restauranten Panchos, som ble slått konkurs i desember 2019, for lengst er solgt videre til ny eier, krangler de tidligere eierne fortsatt så busta fyker om penger og skyld.