Gå til sidens hovedinnhold

Konkurransetilsynet: Ringnes må slippe til andre bryggerier

Etter tre års granskning har Konkurransetilsynet konkludert med at Ringnes må la de andre bryggeriene slippe til i utepils-konkurransen.

Konkurransetilsynet har siden april 2017 gransket Ringnes for mulig brudd på konkurranselovens § 11 om misbruk av dominerende stilling. Mistanken var at bryggeriet hadde misbrukt sin posisjon som dominerende aktør i markedet for salg av øl til utesteder.

Granskningen avsluttes nå med at de to partene er blitt enige om tiltak.

Konkurransedirektør Lars Sørgard understreker at aktører som Ringnes har et særlig ansvar for å sikre at deres opptreden ikke skader konkurransen.

– Avtaler mellom dominerende aktører og deres kunder, som binder kunden til å kjøpe hele eller det meste av sitt behov fra den dominerende aktøren, kan begrense konkurransen og er derfor noe Konkurransetilsynet ser alvorlig på, sier Sørgard.

Ringnes forplikter seg til å ikke inngå avtaler som gir selskaper rett til å eksklusivt levere øl til serveringssteder, og det skal i avtalene komme tydelig fram at serveringsstedene fritt kan kjøpe øl fra andre bryggerier og leverandører. Ringnes forplikter seg også til å ikke avtale rabatter som binder serveringsstedene til Ringnes, eller belønne kunder som velger å kun kjøpe øl fra Ringnes.

Bryggeriet sier også fra seg muligheten til å begrense andre leverandørers tilgang til et serveringssted, og må fra nå av åpne for at konkurrenter kan installere eget utstyr for ølservering, eller tillate at konkurrentene benytter Ringnes-utstyr ved behov.

Kommentarer til denne saken