Undersøkelsen utført av Norstat for NRK, viser at oppslutningen om kongehuset er økende. I 2005 svarte sju av ti at de støttet monarkiet, mens i den ferske undersøkelsen svarer åtte av ti at de støtter kongehuset.

Oppslutningen er høyest i Nord-Norge og på Sørlandet med Telemark, mens den er lavest i Oslo med 69 prosent.

Undersøkelsen viser at flere kvinner enn menn støtter monarkiet, og at oppslutningen er størst i aldersgruppen 30–39 år (85 prosent), mens andelen er nest høyest blant dem under 30 år (82 prosent).

– Det er den mest dynamiske aldersgruppen, og det lover godt for monarkiet. Det uttrykker et ønske om en nasjonal stabilitet i en urolig tid, og kongen former vårt selvbilde, sier forfatter og kongebiograf Tor Bomann-Larsen.

– Man kunne kanskje tenke seg at han sto sterkest i de eldste gruppene, så det er interessant. Det bekrefter vel at han er på riktig kurs, sier han.

Totalt 81 prosent svarer at de støtter monarkiet, 15 prosent ønsker en annen styreform, mens fire prosent svarer i undersøkelsen at de ikke vet.

(©NTB)