– Det forventes at mange vil tilbringe mye tid på hytta denne sommeren. Hytta eller ferieleiligheten er et fristed for å slappe av, ha det hyggelig og samle krefter. Men for noen blir hytteidyllen forstyrret av konflikter med de i nabohytta, skriver konfliktrådets direktør Christine Wilberg i en kronikk.

Wilberg peker på at det er mange typer konflikter som kan oppstå enten hytta ligger på fjellet eller ved sjøen. Det kan dreie seg om alt fra uklare tomtegrenser, bruksrett til brygge og strømtilkobling – til krangler om bålpannerøyk som blåser inn i nabohytta.

– Når et irritasjonsmoment forblir uløst, utvikler det seg raskt til flere – og snart kan språkbruken bli lite hyggelig enten det kommer over gjerdet eller i brevs form, skriver Wilberg.

Hun understreker at et møte i konfliktrådet i disse tilfellene kan løse flere av problemene, fremfor å ta sakene gjennom en kostbar og lang prosess i rettsapparatet.

– I et møte i konfliktrådet kan begge parter komme med sine synspunkter og behov. Sammen med en upartisk mekler vurderes mulighetene for å få til en løsning begge kan godta, skriver Wilberg.

Til sammen finnes det tolv konfliktråd over hele landet.

(©NTB)