Lillestrøm kommune blir det nye navnet på storkommunen som vil bestå av Skedsmo, Fet og Sørum fra 1.1.2020.

Dette ble bestemt i kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag, etter at Skedsmo, Sørum og Fet ikke har klart å bli enige om navnet på den nye og tvangssammenslåtte storkommunen.

– Det har vært en krevende sak å avgjøre. Kommunene har vist til gode og saklige argumenter for sine forslag. Samtidig har det vært viktig for meg å finne den mest samlende løsningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Mens flertallet i både Skedsmo og Fet gikk for Lillestrøm som nytt navn, ville et flertall av Sørum-politikerne at den nye kommunen skulle hete Søndre Romerike. Språkrådet har også gitt en klar anbefaling om å velge Lillestrøm som navn på den nye kommunen.

 

– Lillestrøm representerer noe nytt

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte de tre kommunene til et møte for å høre deres innspill i saken. I etterkant av møtet falt Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Lillestrøm kommune som beste navnekandidat.

– Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Navn betyr mye for innbyggerne, men når flere kommuner av ulik størrelse slår seg sammen, må vi søke å finne en mest mulig samlende løsning.

– Jeg mener Lillestrøm representerer noe nytt, samtidig som det er et godt etablert navn som er kjent både regionalt og nasjonalt, sier Jan Tore Sanner.

Rømskog + Aurskog-Høland: Nå er navnet bestemt!

Artikkelen oppdateres!