– Vi styrker kommuneøkonomien. Vi legger på 2,5 milliarder kroner ekstra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Av dette går to milliarder kroner til kommunene, mens 500 millioner kroner går til fylkeskommunene, opplyser kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Samtidig vil regjeringen droppe Solberg-regjeringens kutt i finansieringen av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. Dette utgjør 300 millioner kroner, som kommer på toppen av de frie midlene.

– Tung satsing

Solberg-regjeringen foreslo å øke de frie midlene med 2 milliarder kroner. Med dette i bunn vil kommunene totalt få 4,5 milliarder kroner mer i frie midler å rutte med neste år, sammenlignet med i år.

– Det er en tung satsing. Det er et viktig mål for regjeringen å styrke velferdstjenestene og tjenestetilbudet nært folk i hele landet, sier Bjørn Arild Gram til NTB.

Før helgen fortalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG at kommunene skal få 1,2 milliarder kroner mer for å hindre skolenedleggelser. Disse pengene er en del av de 2,5 milliardene i frie midler, men kalles et grunnskoletilskudd. For hver grunnskole kommunen har, får de 500.000 kroner. Dersom en skole legges ned, får kommunen altså mindre i frie midler.

– Det er kommunene som bestemmer over sin skolestruktur. Men de frie inntektene vil bli påvirket av hvor mange skoler de har, forklarer Gram.

Mer i reserve

Gram, som tidligere var styreleder i kommunenes organisasjon KS, sier kommuneøkonomien har strammet seg til de siste årene. Selv om de nå får mer penger, kommer han med en formaning:

– Dette skal gå til å styrke tjenestetilbudet, samtidig må den enkelte kommune tenke langsiktig. Det kan også være smart å styrke reservene og marginene i driften, sier han.

Han påpeker at det særlig innenfor helse- og omsorgstjenester er en kraftig underliggende kostnadsvekst.

Mandag legger Vedum fram regjeringens forslag til endringer i dette budsjettet i en såkalt tilleggsmelding til Stortinget. Da legges også flere detaljer om kommuneopplegget fram.