For å avlaste fastlegekontorene og legevakt har de fleste kommunene opprettet hjelpetelefoner som er bemannet med helsepersonell.

Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Lørenskog har gått sammen om å bemanne en felles korona-telefon, og flere andre kommuner har også opprettet korona-telefoner.

I tillegg har flere kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner opprettet hjelpelinjer for folk som er bekymret eller trenger noen å snakke med.

Lillestrøm

Korona-telefon: 66 93 20 40. Telefonen er bemannet hverdager 10.00-17.00 og 10.00-14.00 i helgene. Her møter du helsepersonell som kan svare på spørsmål om viruset og sykdom.

Vakttelefon psykisk helse: 47 68 40 29. Telefonen er åpen hverdager mellom 8.00 og 15.30 og er for alle som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

Rælingen

Korona-telefon: 66 93 20 40. Åpen hverdager 10.00-17.00 og 10.00-14.00 i helgene. Her treffer du helsepersonell som kan svare på spørsmål om korona.

Samtaletelefon: 63 83 52 52. Kommunen har i samarbeid med kirken, Røde Kors. Frivillighetssentralen og Sanitetsforeningen opprettet en hjelpelinje for alle som trenger noen å snakke med. Telefonen er bemannet hverdager 10.00-21.00 og i helgene 10.00-18.00.

Lørenskog

Korona-telefon: 67 49 50 27. Åpen hverdager 10.00-17.00 og 10.00-14.00 i helgene . Her treffer du helsepersonell som kan svare på spørsmål om korona.

Hjelpetelefon: Forebyggende psykisk helse har åpen hjelpetelefon mellom 12.00 og 14.00 på hverdager. Telefonnummer: 67 20 16 40.

Barneverntjenesten har økt sin tilgjengelighet og treffes på 95 43 35 13 på hverdager mellom 8.00 og 15.00. I tillegg er alle kommunens prester og ansatte i kirken tilgjengelig for samtale. Se liste på kommunens hjemmesider.

Ullensaker

Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med legevakt eller fastlege. Kommunen har ikke opprettet egen telefon for spørsmål om korona.

Hjelpelinjen: 21 09 78 94. Telefonen er åpen mellom 15.00 og 21.00 på hverdager. Denne telefonen er betjent av frivillige uten medisinsk kompetanse og er for alle som trenger noen å snakke med.

Gjerdrum

Korona-telefon: 94 17 79 03. Telefonen er åpen hverdager 8.15-12.00 og 12.30-15.00. Her kan du stille helserelaterte spørsmål om korona.

Hjelpelinje: 66 10 62 52. Kommunen har sammen med frivillige opprettet en telefonlinje for alle som trenger noen å snakke med. Hit kan du også henvende deg om du trenger praktisk bistand. Telefonen er åpen mandag-fredag 9.00-15.00.

Eidsvoll

Korona-telefonen: Åpen alle dager mellom 8.00 og 16.00. Telefonnumre: 66 10 73 58 eller 66 10 73 59. Hit kan du ringe hvis du har spørsmål om korona-viruset.

Telefonvenn: I samarbeid med Røde Kors og kirken har kommunen opprettet en telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Numrene er: 63 96 01 70 og 95 22 31 80.

Hjelpetelefon for barn og unge: Telefon 477 91 346, åpen mellom 8.00 og 15.30 på hverdager. Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

Hurdal

Kommunen viser til FHIs korona-telefon: 815 55 015. Denne er åpen hverdager 8.00-18.00 og 9.00-16.00 i helgene.

Du kan spørre kommunen om korona-spørsmål på epost: [email protected]

Nes

Korona-telefon: 66 10 44 44. Denne telefonen er bemannet av personell ved legevakten. Du kan også nå kommunen på epost: [email protected]

Nannestad

Korona-telefon: 46 88 00 52 eller 47 61 97 06. Telefonen er bemannet av helsepersonell alle dager fra 9.00 til 15.00.

Nittedal

Korona-telefon: 66 93 20 40. Telefonen er bemannet hverdager 10.00-17.00 og 10.00-14.00 i helgene. Her møter du helsepersonell som kan svare på spørsmål om viruset og sykdom.

Foreldretelefon: 46 81 36 31. Åpen hverdager 09.00-14.00 og 20.00-22.00.

Seniortelefon: 67 05 93 93. Åpen mandag-fredag 8.00-15.00.

Kirken i Nittedal: 67 05 90 41.

Aurskog-Høland

Folk i Aurskog-Høland henvises til den nasjonale publikumstelefonen: 815 55 015.

Enebakk

Smittevakt: 94 01 83 00.

Barnevernstjenesten har opprettet samtaletelefon om korona: 64 99 20 30. Åpen 8.00-15.30 på hverdager.

Psykologforeningen har lagt ut liste på en rekke hjelpetelefoner du kan ringe. Klikk på lenken for full liste.