Kommunene burde satt strek og gått videre i arbeidet med å rydde opp i søppelskandalen