Dessverre har ikke det politiske flertallet i tidligere Skedsmo og nå i Lillestrøm kommune vært villig til å bruke tilstrekkelige midler til vedlikehold. Dette til tross for at kommunen hvert år har gått med store overskudd.

Sten-Tærud

I mai 2017 sto det i RB en artikkel om den svært dårlige tilstanden ved Sten-Tærud skole. I kommunestyremøtet i juni 2017 fremmet Folkets Røst et omforent forslag sammen med Frp om at det skulle bevilges penger til å starte byggingen av ny skole.

Ingen av de andre partiene støttet forslaget. Først i år ble det vedtatt å gjennomføre vedlikehold av svært kritiske forhold ved skolen så snart som mulig. Det er planlagt å gjennomføre rehabilitering av skolen i 2024-2027.

Vedlikeholdsetterslepet

Folkets Røst fikk ved budsjettbehandlingen i desember 2021 flertall for et omforent forslag om at administrasjonen skulle utarbeide en oversikt som viser vedlikeholdsbehovene for kommunale bygg. Oversikten som ble utarbeidet viste at kommunen har et vedlikeholdsetterslep på hele 1 500 mill.

Ved behandlingen i kommunestyret i november 2022 fremmet Folkets Røst et forslag om at kommunedirektøren skal framlegge forslag til tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslepet - forslaget fikk bare 20 stemmer og falt. Det er beklagelig at flertallet ikke var villig til å behandle nødvendige tiltak for vedlikehold av de kommunale eiendommene.

Bedre ivaretatt

Godt vedlikeholdte skoler er viktig for både elever og lærere, og det fører også til lavere kostnader over tid.

Folkets Røst håper på økt tilslutning ved kommunevalget slik at de kommunale eiendommene kan bli bedre ivaretatt.

Tore Berg, gruppeleder Folkets Røst