Kommunen oppfordrer til å droppe trening her – men bare hvis man er over 20 år

Anser imidlertid smitterisikoen for å være liten.