De fleste var enige om at man skulle tilstrebe å ha et brukerperspektiv før kommunesammenslåingen i Lillestrøm i 2020. Uansett om man var for eller mot, skulle man ha som mål å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne – ikke dårligere.

Derfor undres vi i Frp over hvordan hverdagen blir enklere ved å foreslå å stenge barnehager i sommerferien?

Forslaget som Kommunedirektøren har bedt Kommunestyret i Lillestrøm om å behandle onsdag 13. oktober, handler egentlig om å endre et system som fungerer godt i dag, ved at barnehagene selv finner ut når barna og deres familier skal ha ferie og tilpasser bemanningen etter dette.

Ledere og styrere i barnehagen får lov til å ta beslutninger slik at de passer med barnehagen selv, de ansatte og familiene som brukere.

I praksis går dette helt uproblematisk i dag; det går ut en e-post flere måneder før sommerferien, hvor alle foresatte velger tre uker som de skal ta barna ut fra barnehagen, og barnehagen tilpasser da bemanningen etter dette. Det er antall barn som avgjør når de ansatte tar ferie – ikke omvendt. Og ferieloven ivaretas selvfølgelig.

Med innstillingen i forslaget ønsker kommunen at alle de kommunale barnehagene skal ha to uker sammenhengende stengt – likt for alle sammen, uansett om foreldrene har samfunnskritiske jobber, uansett om barna har særskilte behov, og uansett andre sommerferieønsker fra ansatte.

FrP er et liberalistisk parti, og ønsker valgfrihet til enkeltmennesket. Det gjør vi ikke ved å innføre stengte barnehager, da er jo valgfriheten borte.

Noen argumenterer med at man har valgfrihet ved å foreslå å holde et par barnehager åpen, men det å sende barn til en helt annen barnehage i denne perioden, kanskje langt unna med helt andre ansatte og andre barn er ikke et godt nok alternativ.

Under pandemien viste det seg at det var viktig at sårbare barn skulle få et tilbud i barnehage, men nå som samfunnet er åpnet skal det altså stenges. Det er sikkert knapt med barn i slutten av juli, men det å sende de langt av gårde til nye barnehager kan være svært utfordrende for barn som trenger å få noen timer i barnehager der de er trygge.

FrP er mot kommunedirektørens forslag til endring av dagens praksis. Frp ønsker å beholde dagens ordning som er tilpasset valgfrihet og mulighet for barnehagelederne å styre barnehagen slik at den er best mulig tilpasset ønsker og behov. Frp vil fortsette holdningen med at kommunen er til for innbyggerne og brukerne – ikke motsatt. I tillegg tar dagens ordning hensyn til ferieloven og de ansatte, og det ønsker også Frp å fortsette med.