Kommunen bestilte forskningsrapport – Konklusjon: «Vask med såpe og vann»

Bestilte rapport for å finne ut hvordan de best skal rengjøre for å hindre koronasmitte.