Forslagene er Haugenstua, Bredtvet, Mastemyr (Nordre Follo), Heggedal (Asker), Kroksrud (Ullensaker) og Solvang (Lier), opplyser Statsbygg.

– Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo. Den tekniske tilstanden ved dagens fengsel er kritisk, og det haster med å finne ny tomt, skriver Statsbygg.

Bredtvet i Groruddalen er tidligere blitt vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo gjorde imidlertid at Erna Solbergs regjering la forslaget på is i mai.

Statsbygg anbefalinger vil bli gitt til Justis- og beredskapsdepartementet før jul. Det forventes at en beslutning tas i 2022

Siden i sommer har Statsbygg søkt etter tomter som alternativer til Bredtvet. Det kom inn 50 tomteforslag fra kommuner og private.

Tidligere så Statsbygg på en delt løsning mellom Grønland i Oslo og Ullersmo på Romerike. Det forslaget er lagt dødt.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Den eldste avdelingen ble nedlagt i 2017. Fengselet har 243 plasser.

(©NTB)