– Knutepunktstrategien har gått for langt. Det ser vi eksempel på også her i Lillestrøm kommune. Presset på bokvaliteter i sentrale området er for sterkt fordi det må bygges for høyt og for tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Torsdag møtte han både lokalpolitikere og næringsdrivende på næringsseminar i sin egen hjemkommune på Romerike. Tema for seminaret var om storkommunen evner å sørge for utvikling i hele kommunen, ikke bare rundt Lillestrøm by og noen få andre utvalgte knutepunkt. Gjelsvik bor på Sørumsand og kjenner dermed kommunen godt.

– Bundet på hender og føtter

Han la da heller ikke skjul på at han mener planer og strategier som er vedtatt i den nye storkommunen kunne hatt godt av litt mindre grad av sentralisering. Gjelsvik mener for mye sentralisering kan være ødeleggende både der presset blir høyt og der presset blir for lite.

Samtidig understreker Gjelsvik at han ikke laster lokalpolitikerne som har vedtatt planene for at sentraliseringen har fått så høy prioritet som den har fått.

– Lokalpolitikerne er bundet på hender og føtter av retningslinjer både fra nasjonale og fylkeskommunale myndigheter, sier han.

Lillestrøm kommune har lagt planer og strategier som blant annet innebærer at 70 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skal styres til Strømmen, Lillestrøm by og Kjeller., det såkalte LSK-triangelet. 20 % av veksten skal skje i tettstedene Sørumsand, Fetsund (inkl. ved Svingen stasjon), Frogner og Skedsmokorset.

Større handlingsrom

Sørum Næringsforum og Fet Næringsforum, som arrangerte seminaret, har uttrykt bekymring for at «all» utvikling skal skje sentralt i storkommunen.

På direkte spørsmål fra RB om hvor i storkommunen Gjelsvik mener det burde vært lagt til rette for mer vekst, avstår ministeren fra å svare.

– Jeg er i en rolle som gjør at jeg ikke skal peke på konkrete områder. Men det jeg er opptatt i jobben jeg har er å legge til rette for at kommuner kan få større handlingsrom for å kunne tenke litt annerledes enn det som følger av dagens sterke føringer. Det handler om å finne den rette balansen mellom lokale og nasjonale målsettinger, og samtidig gi et tilstrekkelig lokalt handlingsrom, sier han.

– Masse innsigelser

Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik (Ap), mener kommunen har gode planer for utviklingen videre, men svarer «ja» når RB spør om han ideelt sett kunne ønske seg en litt annen plan hvor mer av kommunen kunne blitt brukt mer.

– Vi er i utgangspunktet ikke helt bundet på hender og føtter, men når det kommer til stykket så får vi masse innsigelser fra overordnede myndigheter. Det gjør det fryktelig vanskelig. Jeg vil, og det vet jeg det politiske flertallet i kommunen også vil, ha utvikling i hele kommunen. Men det betyr at vi også må ha arbeidsplasser i hele kommunen. Det hjelper ikke med boligbygging hvis arbeidsplassene blir liggende langt unna. Og for å kunne legge til rette for flere næringsarealer trenger vi større lokalt handlingsrom, sier han.