– Stans galskapen!

Artikkelen er over 10 år gammel

Historieløse Ap-politikere som Hans Marius Johnsen har det dessverre vært mange av på Romerike.

DEL

«Med respekt å melde er det viktig å våkne og ytre seg før vedtaket skal settes ut i livet», sier Hans Marius Johnsen (Ap). Sørum-ordførerens hilsen til alle som har engasjert seg mot rivingen av den ærverdige 1700-tallsbygningen som huser Nordli barnehage på Lørenfallet, er altså at de må følge bedre med.

«Ordføreren er maktarrogant», svarer Venstres Jan E. Tønnessen, og i denne saken må jeg si meg hjertens enig.

Jo da, ordføreren har sikkert rett i at saksbehandlingen har gått riktig for seg, men det er ikke alle som er høyt gasjert for å lese kommunale papirer. Folk flest makter ikke å følge med på alt som skjer i et vekstområde som vårt. Prosessene går fort, og det er først når gravemaskinene dukker opp på nabotomta at innbyggerne reagerer. Det må vi ha respekt for, og den såkalte initiativretten som gjør at innbyggerne kan kreve at en sak blir behandlet på nytt, kom til blant annet for å hindre at det gikk altfor fort i svingene.

Det voldsomme engasjementet som denne saken har skapt – ikke minst synliggjort gjennom RBs spalter – viser at svært mange ikke har vært klar over hva som er i ferd med å skje. Det gjelder både politikere og vanlige folk. Engasjerte borgere er den største ressurs en kommune kan ha, og når svaret fra øverste hold er at de må følge bedre med, er det bare ordet arrogant som er dekkende.

For selv om ordføreren er på høstferie og forholder seg til kommunestyreflertallets vedtak, kan han selvsagt be om at rivningsarbeidene blir stoppet – inntil videre. Så får kommunestyret ta opp saken til ny behandling med de nye momentene som er kommet fram. Den voldsomme motstanden mot rivingen av et historisk viktig og verneverdig bygg, er naturligvis en viktig faktor.

I tillegg kommer et ikke uvesentlig poeng, og det er at hovedbygningen – som i sin tid har fungert som gjestgiveri, lasarett for sårede militære og herredshus, for å nevne noe – er i ganske god stand.

Sørum har staselige Nordli og vil erstatte det med en kopi. Det er uforståelig. Det er galskap, og det minner om total mangel på forståelse for kulturminner og lokalhistoriske ankerfester blant det politiske flertallet i kommunen.

I fredagens RB stiller også Fortidsminneforeningens innleide bygningsantikvar store spørsmål ved kommunens regnestykke.

Det vil være billigere å restaurere enn å bygge ny barnehage-kopi, er Ola Harald Fjeldheims konklusjon. Bygningen vil la seg sette i stand for en forholdsmessig rimelig sum, og uten store inngrep, mener eksperten.

Kommunestyrevedtaket kan altså være gjort på feil grunnlag. Det er nok en grunn til at kommunen må stoppe rivningsarbeidet umiddelbart. Historieløse lokalpolitikere – dem har det vært mange av opp gjennom historien, ikke minst i Lillestrøm – er ille nok.

Hvis de folkevalgte med ordføreren i spissen på toppen av det hele sløser med knappe kommunale midler – og mot bedre vitende – er det en enda større skandale.

Lars M. J. Hansen, politisk redaktør

Artikkeltags