Svalgangsbygningen på Gamle Hvam framstår vanligvis som en av Romerikes vakreste bygninger. Ja, mange vil nok mene at den også er en god nummer to etter Eidsvollsbygningen, når våre eldste bygninger skal rangeres etter sin berømmelse.

Nå om dagen ser derimot den nesten 300 år gamle bygningen litt grå, pjuskete og trist ut, delvis tildekket av en stor presenning. I halvannet år har restaureringsarbeidene stått på vent, fordi gårdsmuseets eier, Viken fylkeskommune, beklageligvis ikke klarer å få avgjort hva som skal skje i Vestre Udnes.

Når jeg skriver om Gamle Hvam i dagens «Signert», er det for å oppfordre byråkrater og politikere om å ta ansvar og finne en løsning. Etter planen skulle det ha vært lagt ny torv på taket i løpet av 2019, men underveis ble det oppdaget at veggene i svalgangsbygningen presses nedover og utover. Vinduer og dører står i spenn. Ustabile grunnforhold har ført til sprekker i kjelleren og grunnmuren, i tillegg til at setningsskader bekymrer.

Å få brakt alt dette i orden vil selvsagt bli kostbart. Det er snakk om et ukjent antall millioner kroner. Et torvtak er vakkert å se på, men det har sine ulemper, med en normal belastning på 300 kilo per kvadratmeter. Tyngden øker etter vedvarende regnvær og i perioder med våt snø.

Her ligger nok noe av eierens store dilemma. Må og bør museets landemerke klare seg med et enklere tak? Jeg aner i så fall en viss skuffelse blant museets mange venner, men det hører med til historien at det opprinnelig lå teglstein på taket.

Gamle Hvam har vært i fylkeskommunens eie siden tidlig på 1900-tallet. Anskaffelsen skjedde i forbindelse med byggingen av «Akershus amts landbrugsskole», som sto ferdig i 1911. Skolens første bestyrer, den dyktige gudbrandsdølen Martin Døsen (1875-1958), fattet tidlig interesse for å bruke Store Hvam gård til museum, selv om svalgangsbygningen var i forfall og i ferd med å falle sammen.

Mye takket være arkitekt Carl Berner i Fortidsminneforeningen og hans kollega Arnstein Arneberg, som tegnet bygningene til skolen på nabogården Tomter, kunne museumsbygningen innvies ved den store «Romeriksfesten paa Hvam» tirsdag 6. april 1915, der 400 celebre gjester og andre deltakere fikk servert kjøtt, flesk, erter og ost.

Hvamstunet med svalgangsbygningen som selv juvelen symboliserer bonde- og bygdekulturen på Romerikes flatbygder. Hit kom kjente kunstnere som Dagfin Werenskiold og Henrik Sørensen for å tegne og hann «Eventyrgården i Nes».

Jeg er rett og slett overrasket over det som nå skjer på Hvam. Rettere sagt; at det ikke snart skjer noe! Hvor lenge vil svalgangsbygningen tåle å stå uten nødvendige reparasjoner og vedlikehold?

For hver dag som går, risikerer vi en regelrett kulturskandale. Det er det sørgelige faktum. Viken fylkeskommunes omdømme står på spill.