To ganger i året – vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni – tester Sivilforsvaret ut sirenene på de rundt 1.250 varslingsanleggene som er plassert rundt om i landet.

Så også i år: Onsdag klokka 12 skal sireneanleggene – de såkalte tyfonene – testes i en landsdekkende varslingsprøve.

Varslingsprøven onsdag vil vare et kvarters tid og består av tre ganger tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr «Viktig melding – søk informasjon».

Få vet hva det betyr

Nå uler tyfonene igjen over hele landet, men bare halvparten av befolkningen vet hvilket signal Sivilforsvaret tester, viser en ny undersøkelse.

Varslingsanleggene testes to ganger i året, og de siste årene er det signalet «viktig melding – lytt til radio» som er blitt sendt rundt. Dette gjenkjennes av tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Her kommer kontanter til kort

– Signalet betyr i praksis «søk informasjon». Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Sivilforsvarets sjef Jon Birger Berntsen.

Ifølge en undersøkelse Faktum Markedsanalyse har utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vet 49 prosent av befolkningen at det aktuelle signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, TV, sosiale medier eller andre steder.

27 prosent av de spurte svarer at signalet betyr «flyalarm». 9 prosent tror det betyr «faren over», mens 15 prosent svarer «vet ikke».

De rundt 1.250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen.

Tidligere rullerte man på å sende varslingssignalene «viktig melding – lytt til radio», «flyalarm» og «faren er over», men nå er det altså bare førstnevnte som brukes ved test.

Dette betyr signalene

Sivilforsvarets meldinger via tyfoenene er som følger:

Viktig melding – lytt på radio:

—–– —–– —––

—–– —–– —––

—–– —–– —––

Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Ringing i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Betyr: Viktig melding, lytt på radio for nærmere orientering. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig.

Flyalarm:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Blir gitt med tyfoner slik: Korte støt i cirka ett minutt. Betyr: Fare for angrep – søk dekning.

Faren over:

____________________

Blir gitt med tyfoner slik: Et støt i omlag ett halvt minutt. Betyr: Faren over.