I Romerikes Blad den 23. juli er Kjell R. Bjerke igjen ute og løfter frem behovet for gang- og sykkelveg på Kløfta, nærmere bestemt strekningen fra sentrum til Hilton Sør. Bakteppet er en annen sak om behovet for gang- og sykkelveg på Sand. La meg starte med å si at jeg er enig med både Kjell R. Bjerke og Arvid Birkelund. Det er behov for gang- og sykkelveg på begge strekninger, og de behovet har vært der i mange, mange år. Så er jeg nødt til å kommentere andre deler av innlegget til Arbeiderparti-medlem Bjerke (forutsetter at det fortsatt er tilfelle, da jeg ikke er kjent med om han er utmeldt).

Litt fakta

Strekningen han er en varm talsperson for er eid av Viken fylkeskommune. De er ansvarlige for utbedringer, drift, vedlikehold og investeringer på nevnte strekning. Han løfter frem at man på Kløfta har ventet på denne strekningen i 54 år – i store deler av de årene har fylkeskommunen og Ullensaker vært styrt av Arbeiderpartiet. I hele deres styringstid har intet skjedd på strekningen vi snakker om her.

I sitt innlegg løfter Bjerke frem en rekke reguleringsplaner som er behandlet for området, og det er faktisk også gjennomført en egen reguleringsplan for gang/sykkelveg på strekningen, men den er gått ut på dato. Årsaken? Fylkeskommunen har ikke gjort de nødvendige prioriteringer verken økonomisk eller politisk – på tross av gjentatte henvendelser fra Ullensaker kommune om behovet for å gjøre noe nettopp her.

Kritisk basert på hva?

Jeg var også nødt til å kommentere Bjerke sitt innlegg da siste del av hans innlegg gikk på politikerne i Ullensaker og deriblant min innsats for å få en gang/sykkelveg på plass på strekningen. I sitt innlegg skriver Bjerke at han tok kontakt med meg før kommunevalget i 2019 og lurte på om jeg ville «prioritere» gangvegen, og videre påstår han «at han har hatt kontakt med medlemmer av formannskap og vegvesen og at det for dem var ukjent at ordfører hadde tatt opp saken i noen møter».

Hvorvidt medlemmene i formannskapet som jeg antar var Bjerkes partivenner i Ap på det tidspunktet sov, eller hadde en annen agenda vites ikke, men da har de ikke fulgt med. All den tid jeg ikke er ordfører lenger, eller vi som representerer Frp sitter i styringen lenger er det andre som får svare for hva som gjøres i dag. Men, jeg kan si at Bjerkes påstander om at ikke noe har blitt gjort mens jeg satt som ordfører er beviselig feil. All den tid Bjerke neppe vil tro meg tok jeg kontakt med kommunen og utfordret de på hvilke henvendelser som er sendt til fylkeskommunen.

La meg da sitere kort fra kommunaldirektør Inger Tveranger sitt svar til meg som sier følgende «Slike henvendelser har fylket fått mer eller mindre regelmessig de 6 årene jeg har vært i Ullensaker. Henvendelsene bakover er nok arkivert på ulike saker. Denne strekningen har imidlertid vært prioritert av FSK/KST etter GS veg langs Hauerseter vegen gjennom mange år». Vel, Bjerke strekningen er spilt inn til fylket gjentatte ganger, og jeg kan positivt si at jeg har tatt opp dette i direkte møter bilateralt med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune når jeg satt som ordfører – så din påstand om hva jeg gjorde eller ikke gjorde er feil.

La oss ha fokus på løsning

Til slutt vil jeg gi Kjell R. Bjerke ros for hans engasjement i denne saken, og si at jeg er imponert over hans stadige påtrykk i saken. Som jeg skrev innledningsvis, er jeg like opptatt av å få løst denne saken som Bjerke. Jeg kan love Bjerke at jeg vil gjøre mitt i saken som jeg har gjort når jeg satt i posisjon i Ullensaker, men faktum gjenstår at både kommunen og fylkeskommunen nå styres av hans parti, og da er det kanskje på sin plass med en telefon fra Bjerke til nåværende ordfører eller fylkesrådsleder?

Tom Staahle, tidligere ordfører Ullensaker kommune