Fakkelen er overlevert til en ny generasjon

Jeg har ved selvsyn sett hvordan ungdom med endringskompetanse fortrenger det gamle når det er tvingende nødvendig.