–Tøyler vi ikke temperaturstigningen, står vi foran et økonomisk trendbrudd som kan sanere mye av oljeformuen