Gå til sidens hovedinnhold

Klima ikke kan være menneskestyrt

Leserinnlegg

La meg forklare hvorfor klima ikke kan være menneskestyrt.

Påstanden er som følgende:

Menneskenes utslipp av CO2 siden preindustriell tid står for en ekstraordinær globale oppvarmingen som igjen skal ha ført til en forverring av klima, flere og mer ekstreme stormer, mer nedbør, mer tørke, etc.

Ekstreme værutslag forekommer, hvert år noen ganger mer ekstreme enn året før. Om det har blitt flere av dem og de er blitt verre viser eventuelt (!) statistikker fra meteorologer og andre forskere. Det er imidlertid ikke spørsmålet akkurat nå.

Styres dette av menneskenes utslipp av CO2? Vil reduksjoner av utslipp fra menneskene påvirke klima i positiv retning?

Først om global oppvarming.

Fra preindustriell tid har temperaturen økt med ca 1 grad til i dag. Målinger (RSS) siste 40 år viser en trend på 0,2 grader per ti år. Dvs. 0,02 grader økning per år. Og, om 100 år vil den med denne trenden ha økt med 2 grader, fra ca 15, som den er nå, til ca 17 grader. Det er et åpent spørsmål om denne trenden vil fortsette de neste 100 årene. Går man langt tilbake i tid har det vært både varmere og kaldere enn det er nå.

Dette er den globale oppvarmingen.

De fleste av oss som har levd store deler av de siste årene har vel merket at klimaet er blitt mildere. I tråd med den faktiske oppvarmingen som har vært.

Så til menneskenes utslipp av CO2.

NOAA måler mengden CO2 i atmosfæren. I dag målt til ca 410 ppm (parts per million), med en økning på ca 2 ppm. 410 ppm utgjør 0,041% av atmosfæren.

IPCC (FN Klimapanel) presenterer anslag over den totale mengde CO2 der 96 % er naturlige og 4 % er menneskenes utslipp.

FN World Bank anslår landenes menneskelige utslipp. Dersom alt hadde blitt igjen i atmosfæren ville årets utslipp utgjort ca 7 ppm, dvs. 0,0007 % av atmosfæren. Samlet årlige utslipp blir da 175 ppm. Bare 2 ppm blir igjen i atmosfæren.

Karbonkretsløpet.

I karbonkretsløpet, skapes det CO2 og det forbrukes CO2. Frigjort karbon (C) binder seg til oksygen og man får CO2-molekyler. I fotosyntesen benytter plantene karbonet i CO2 og frigjør oksygen (O2). Havene både absorberer CO2 ved avkjøling og avgir CO2 ved oppvarming over året. Vulkaner avgir CO2. Det er også vulkansk aktivitet på havenes bunn. Skogbranner frigjør karbon som senere binder seg til oksygen og vi får CO2. Det skapes hele tiden nye CO2-molekyler. Hele tiden forbrukes gamle CO2-molekyler.

Så til CO2 i atmosfæren

Siden preindustriell tid, for 140 år siden, til i dag har CO2 økt fra 280ppm til 410ppm, 130ppm. Årlig økning 0,92ppm. De siste 40 års målinger viser en økning på ca 2 ppm. Åpenbart har det vært en ikke linjær økning.

Åpenbart er en andel av det som blir igjen i atmosfæren fra naturlige utslipp og en andel fra menneskenes utslipp. I forholdet 96 : 4. Dvs. av økningen på 2 ppm er 1,92 ppm fra naturlige utslipp og 0,08 ppm fra menneskenes utslipp.

Styres klima av menneskenes utslipp av CO2?

Dersom man fjerner menneskenes utslipp helt vil naturlige utslipp fortsatt bygge opp mengden CO2 i atmosfæren med 1,92 ppm, dvs. omtrent like mye som før man fjernet menneskenes utslipp.

Dette betyr at dersom CO2 i atmosfæren har den påståtte effekten på klimautviklingen, så er den naturlig skapt og ikke menneskeskapt.

Klima styres ikke av menneskenes CO2-utslipp.

Arthur Ellingsen, Frogner

Kommentarer til denne saken