Allerede i 2021 tok vi i The World Veterans Federation saken opp i norske medier gjennom flere artikler og ser nå at de grep som den gang ble tatt av Forsvaret, ikke har gitt de ønskede resultater.

Nulltoleranse

Selv om det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i forsvarssektoren opplever vi nå at flere og flere saker kommer frem med sjokkerende fortellinger om at nettopp mobbing, sjikanering samt seksuelle trakasseringer bare fortsetter, kanskje verre enn før. Også varslerne blir sjikanert og ødelagt av sine overordnede. Dette kan vi ikke akseptere og vi kan ikke leve med at dette fortsetter.

Skremmende resultater

Allerede for to år siden, 22.02.2021, ble MOST-rapporten (mobbing- og seksuell trakassering) frigitt etter undersøkelsen foretatt i forsvaret høsten 2020. Denne viste skremmende resultater. Så mye som 22 prosent hadde opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant kvinnene oppga så mye som 46 prosent at de har opplevd seksuell trakassering.

I den siste rapporten, frigitt 10. januar 2023, hvor en spørreundersøkelse ble gjennomført i juni 2022 i forsvaret, viser at dette dessverre fortsetter. Kun en liten del av forsvaret ble involvert hvor forskerne fant at 6 prosent har opplevd en eller annen form for mobbing og at kvinner opplever mer mobbing enn menn. Hele 21 prosent av kvinnene opplevede seksuell trakassering. Oppsiktsvekkende er det nok at utestenging og arbeidsrelatert mobbing er det som de fleste opplever. Vi tror nok at dette dessverre bare er toppen av isfjellet. Dette har vi i det siste hørt fra flere varslere hvor mange kvier seg for å stå frem.

I disse tider foretas en ny MOST-undersøkelse som vil bli offentliggjort i vår og vi er vel alle spente på om planen til forsvarssjefen, som han allerede presenterte og vært i aktivitet siden 2021, har gitt virkning.

Sør-Sudan-saken

I slutten av fjoråret fikk vi alle et innblikk av hva norske offiserer tok seg til rette med lokale kvinner under tjeneste for FN i Sør-Sudan. Dette ble omtalt i media hvor flere mente at forsvaret ønsket å dysse ned saken. Media var på pletten og fikk saken omtalt på høyeste nivå i forsvaret som toet sine hender. Deretter ble de aktuelle offiserene «omorganisert» og ingen fikk sin fortjente straff for sine handlinger under tjeneste der nede. Selv var jeg i Sør Sudan på oppdrag for The World Veterans Federation og ble forespurt om saken av forsvarsminister Angelina Jany som ville ta opp saken med FN sentralt med følgende kommentar: «Disse skal jo ta vare på oss, ikke ødelegge våre kvinner!»

Straff

Som forsvarssjefen uttaler er det vanskelig med straff for de skyldige og henviser til personalloven. De utsatte derimot krever strengere lut og da må man kanskje regulere den militære straffeloven slik at det får en forebyggende effekt. Jeg er glad for at forsvarssjef Eirik Kristoffersen tar saken på høyst alvor og jeg tror han er riktig man for å få bukt med ukulturen som har vært i forsvaret i mange tiår. Selv om det vil ta tid tror vi at han og forsvaret klarer å rydde opp i sine egne kretser.

Dette er også et internasjonalt problem hvor EUROMIL og The World Veterans Federation har sterk fokus på og har arbeidet med i årevis. Jeg er stolt av at verdenskongressen for veteraner, som holdes allerede neste måned i Beograd, skal ha fokus på respekt for hverandres ulikheter og ikke minst ulike meninger i denne polariserende tiden. Dagen under kongressen den 8. mars skal kvinners respekt fremmes.

Ønsker alle en fin kvinnedag 8. mars 2023.

Dan-Viggo Bergtun, Lillestrøm, president i The World Veterans Federation