RB får nå opplyst at utslippet har vært på Norsk institutt for luftforskning (NILU), som har lokaler inne på IFE sitt område i Instituttveien på Kjeller.

Kommunikasjonsjef Christine Forsetlund Solbakken i NILU sier til RB at man er i ferd med å hente inn informasjon om hendelsesforløpet etter at en av de ansatte ble sendt til sykehus fredag. Nødetatene fikk melding et par minutter før klokka 12 om at det hadde skjedd et utslipp av «farlig gods».

– En person skadet i forbindelse med arbeidsuhell. Vedkommende har fått i seg skadelige gasser. Nødetatene er på stedet og har kontroll over situasjonen. Ingen andre ble eksponert for dette. Den skadede er fraktet til sykehus, melder Politiet i Øst på Twitter.

– Det er ikke fare for noen andre enn den ene medarbeideren som har fått i seg dette. Det skjedde innendørs i forbindelse med arbeid med kjemikalier og ingen andre er eksponert, får RB opplyst fra operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

Utslippet er altså ikke på Institutt for Energiteknikk (IFE) eller Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som også holder til inne på det avlukkede området, men på NILU som også er et forskningsinstitutt.

– Det tyder på at det ikke er et veldig stort utslipp etter det vi vet foreløpig. Nedre Romerike Brann- og redningsvesen er der nå med kjemikaliedykkere som har spesialkompetanse på dette området, sier vaktleder Espen Stabell på 110-sentralen.

Stoffet det er snakk om skal være sykloheksan. Dette har stor anvendelse i kjemisk industri og i teknikken for øvrig som løsemiddel, men også som råstoff i en rekke syntetiske prosesser, ifølge Store norske leksikon. Sykloheksan eller heksahydrobenzen er lettbevegelig, vannklar organisk væske med karakteristisk lukt.

Artikkelen oppdateres!