– Salamanderprosjektet vi driver med i klassen vår er veldig, veldig viktig. Vi gjør alt vi kan for at de skal ha det godt, og vi arbeider for at de ikke skal bli utryddet. Det kan nemlig skje hvis ingen bryr seg ordentlig om dem, sier en samstemt gruppe elever i 6.-klasse på Kjeller skole til Romerikes Blad.

Innleid biolog

Det er ingen tvil om at elevene Jonas Bruun Andersen, Tobias Aarvold, Julie Strøm-Blakstad, Jathursica Kuddiyan og Einar Frøsaker gjennom skoleåret har fått den kunnskapen som skal til for å ivareta oppgavene på beste vis.

– Vi har lært masse, og synes det er veldig moro å holde på med dette prosjektet, sier elevene.

Ifølge rektor Øyvind Rundtom, er noe av salamanderkunnskapen arvet fra fjorårets sjetteklasse, som fikk gleden av å starte opp prosjektet.

– I tillegg til gode realfagslærere, er spisskompetanse sikret gjennom innleid biolog og naturformidler Jeroen van der Kooij fra Nittedal. Han vet absolutt alt det man trenger å vite om salamandere, sier Rundtom.

Det at akkurat salamandere er blitt en del av undervisningen, har sammenheng med nærheten til Kjeller gård. Der ligger en gammel gårdsdam med salamandere og andre spennende amfibier.

 

Får støtte

– I forbindelse med utbyggingen av området rundt gården, satte Skedsmo kommune krav overfor utbygger om at gårdsdammen skulle sikres med tanke på amfibienes ve og vel, og at en ny dam skulle etableres i nærområdet. Vi så da muligheten for å engasjere oss i både salamanderne og selve damprosjektet, sier rektor.

Han understreker at dette neppe hadde blitt gjort om ikke biolog Jeroen van der Kooij hadde takket ja til å bistå skolen og ta aktiv del i undervisningen.

– Vi har også fått prosjektmidler to år på rad fra naturfagssenterets «Den naturlige skolesekken», slik at elevene på 6. trinn kan følge levekårene til de utrydningstruede artene, sier Rundtom.

 

Salamanderbru

Lørdag var det åpen dag på Kjeller skole, og rundt 1.500 nysgjerrige besøkende var innom. Og selvfølgelig – anledningen ble brukt til å foreta den offisielle åpningen av den ferdigstilte Lundbydammen – en par hundre meter i luftlinje fra skolen.

Primus motor Jeroen van der Kooij var naturlig nok begeistret over begivenheten.

– Nå blir det spennende å se om noen av salamanderne i dammen på Kjeller gård finner veien til den nye. Alt er lagt til rette for dem, til og med en salamanderbru er bygget for at de trygt skal kunne bevege seg gjennom boligområdet, sier van der Kooij, og slår i tillegg fast:

– Tiltak som dette er helt nødvendig for å ivareta artsmangfoldet. Etter store utbyggingsprosjekter gjennom mange år, er det nesten ikke dammer igjen på Romerike. Også her på Kjeller ser vi at det blir færre og færre salamandere. Bare det siste året er antallet redusert betydelig. Derfor er det spesielt moro å få anlagt nye dammer som denne, og ha med seg en gjeng entusiastiske elever som forstår verdien av å passe godt på disse fascinerende skapningene, sier han.

Fakta

  • Lundbydammen er anlagt gjennom et tverrfaglig arbeid rundt bærekraftig utvikling og biologisk mangfold.
  • Salamanderprosjektet involverer også aktørene Kjeller kunnskapssenter, Skedsmo kommune ved teknisk sektor, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og utbygger av Kjeller gård – Fridmark eiendom.