– Premisset for prosjektet er at luftforurensning som går på helsa løs er uakseptabelt

Kjøre bil, sykle eller gå? Egne valg i det daglige kan påvirke hvordan luftforurensning vil påvirke din helse.  Foto: Christine F. Solbakken/NILU

Kjøre bil, sykle eller gå? Egne valg i det daglige kan påvirke hvordan luftforurensning vil påvirke din helse. Foto: Christine F. Solbakken/NILU

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

– Vi spør ikke hva slags bil du har, men hvordan du bruker den, sier seniorforsker Svein Knudsen ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Han leder NILUs arbeid i det europeiske prosjektet ClairCity, der målet er å bevisstgjøre hver innbygger om at egne valg påvirker egen helse.

– Premisset for prosjektet er at luftforurensning som går på helsa løs er uakseptabelt. Lenge har vi fokusert kun på teknologi. I prosjektet fokuserer vi derfor på å engasjere innbyggerne, sier seniorforsker Svein Knudsen.

Ved å synliggjøre de valgene man har som innbygger, medmenneske og påvirker, søker man å skape bedre holdninger og større engasjement hos innbyggerne i de seks europeiske byene som er med i forskningsprosjektet. Aktivitetene spenner fra utviklingen av et spill og en app, til filmdager og workshops med lokalpolitikere.

Bildetekst
Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Spill om eget liv

Spillet og appen utvikles med fokus på seks europeiske byer, som er Amsterdam, Bristol, Ljubljana, Aveiro, Liguria og Sosnowiec .

– Vi har byttet ut dragene og demonene i vanlige spill med noe som faktisk har noe å si for livet ditt. Du spiller som om du har ett trekk hvert år og ser om du overlever i 50 år. Du kan for eksempel være borgermester og øke bompengene for bil og gi bort penger til de som sykler. Deler du bil med naboen kan du få kreditt. Men du må også over diverse hindringer, og se hvordan det påvirker helse, miljø og trivsel. Slik skal innbyggerenes valg påvirke politikken i byen med å informere besluttningstakere om hva velgerene vil. Hvilke valg tar du, spør Knudsen.

Spillet lanseres nå i høst, og skal også markedsføres i en rekke norske byer.

Følger valgene dine

Sentralt i innovasjonsarbeidet er også utviklingen av en app. Her følges grupper og individer for hvert skritt og hvert valg du tar for transport gjennom dagen. Arbeidet med anonymisering og etikk har derfor stått sentralt i forarbeidet. Appen skal ikke kunne brukes til å finne ut om du kommer for sent på jobben.

– Appen, som har fått navnet ANTs (maur), viser hvordan du eksponeres for luftforurensning ved de valgene du tar. Du kan sjekke om du bør sykle eller gå i dag, eller ta bussen. Kanskje skal du for eksempel velge å sykle en annen trase enn forbi Frognerstranda i dag, sier Knudsen.

Appen og spillet skal være gratis for enkeltpersoner.

– Informasjonen som blir innhentet om hvordan innbyggere velger vil brukes til å utvikle en metode og et politisk verktøyskrin for befolkningen og beslutningstakere. Resultatene vil være relevante for byer med mer enn 50 000 innbyggere, forklarer Knudsen.

Clair City

  • Luftforurensning er medvirkende årsak i 1 av 8 for tidlige dødsfall verden over.
  • Clair City er et forskningsprosjekt der 10 europeiske land er med, og det finansieres gjennom programmet Horizon 2020. Prosjektet involverer blant annet 16 institusjoner og 3 universiteter. Clair City-prosjektet fokuserer på hvordan innbyggernes handlinger, ikke teknologi, kan påvirke luftforurensningen og klimagassutslippene i europeiske byer. Arbeidet i prosjektet startet i mai 2017, og varer i fire år.

NILU

NILU- Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse, med fokus på forskning for en ren atmosfære. Instituttet er engasjert over hele verden, med prosjekter som spenner fra luftforurensning og klimaendringer, til støy og innemiljø. NILU har 176 ansatte fra 20 nasjoner, og en omsetning på 200 millioner i året.

Artikkeltags