I RB 23. september gjør MDG seg til privatflyenes forkjemper. I en tid der alvoret i klimakrisen er i ferd med å gå opp for de fleste, og der det grønne skiftet er en viktig drivkraft i stadig flere deler av samfunnet, har MDG gjort det til en kampsak å bruke fellesskapets midler på en flyplass for privatfly midt i byen. Det kan ikke kalles noe annet enn en fullstendig kollaps for MDG som miljøparti.

Ja til fly og natur på Kjeller!

I 2026 legger Forsvaret ned sin virksomhet på Kjeller flyplass. Stortinget har gitt Forsvaret i oppdrag å klargjøre tomta for salg. Flymiljøet som har tilhold på Kjeller har klart å skape stor oppmerksomhet om sitt ønske om å fortsette å bruke flyplassen og etablere et såkalt luftfartøyvernsenter, men har vært svært utydelige i sine svar på spørsmålet om hvem som skal betale. Kanskje MDG har svaret?

630 millioner

Om de har det, så ble det i alle fall ikke nevnt i innlegget den 23. september. I en økonomisk rapport levert til Lillestrøm kommune før sommeren, er nettokostnaden for flyplassdrift og luftfartøyvernsenter beregnet til 630 millioner. Forsvarsdepartementet er tydelig på at dette er en kostnad som ikke staten kommer til å dekke. Så da faller regninga på kommunens bord. 630 millioner kroner. Det er mye penger i en kommune som har store behov innenfor skole, barnehage, kultur, idrett og helse. Om man tar med tapt utbyggingsbidrag og samfunnsøkonomiske virkninger, kommer totalen opp i svimlende 2,9 milliarder!

Du skal være veldig glad i privatfly midt i byen hvis du synes det er verdt den prislappen!

Unødvendige flyreiser

For de mange velgerne som er opptatt av miljø, må allikevel MDGs omfavnelse av privatfly som er hobby være verst å svelge. Ja, vi trenger av og til å fly når vi skal langt av gårde, og det forskes på å utvikle stadig mer miljøvennlige fly. Det er legitimt å bruke fly som transportmiddel. Men det MDG har gjort seg til forsvarere av, er de helt unødvendige flyreisene. De flyreisene som går fra punkt A til punkt A. De flyreisene som går med gamle, svært forurensende, svært støyende fly. Midt i byen, rett over hustakene. Der vi kunne hatt grønne parker, trygge sykkelveier, gode bomiljøer, spennende arbeidsplasser. Der vil MDG ha privatfly.

Må bort

Venstre har lenge tatt til orde for at flyplassdriften på Kjeller må bort når Forsvaret legger ned sin virksomhet. Arealet midt mellom Lillestrøm sentrum og Kjeller er for viktig og for sentralt, til å benyttes til videre drift av en ekstremt plasskrevende flyplass for svært støyende og forurensende privatfly.

Vi snakker om et område like stort som Grünerløkka. Her kan vi bygge en helt ny, grønn, klimavennlig bydel, som binder Kjeller og Lillestrøm by sammen. På Kjeller har vi allerede et verdensledende forskningsmiljø innen klima og energi. Vi kan bygge Norges første nullutslippsbydel, helt fra bunnen av. Vi kan vise verden hvordan fremtidens grønne byer skal bygges. Da snakker vi om miljøpolitikk som virkelig utgjør en forskjell! Det er det Venstre jobber for.

Mens MDG jobber for privatfly midt i byen.


Boye Bjerkholt, gruppeleder, Lillestrøm Venstre