Det er klart vi kan ha flyplass på Kjeller. Det har vi hatt i over 100 år, og det skal vi ha fortsatt.

Les også

Kjeller: Diskusjon på feil premisser

Stort engasjement

Vi har demokrati i Norge, og det handler om å gjennomføre det fellesskapet ønsker. Jeg tror Venstre også har lagt merke til det store engasjementet for Kjeller flyplass. Og det fra unge og eldre, kvinner og menn. Flyplassen er umistelig. En flystripe uten aktivitet er meningsløst. Det ville blitt et uinteressant museum.

Venstre forklarer at Staten har vedtatt salg til markedspris. Men Lillestrøm skal bestemme hva arealet skal brukes til. Hva om dere politikere bestemmer at vi trenger hele plassen til søppelfylling, eller grønt friareal? Hva blir da markedsprisen? Vennligst forklar. Jeg ofrer gjerne en del av sparepengene for å kjøpe flyplassen. Sammen med de mange andre som ønsker flyplass på Kjeller, så er det mulig.

Vår diamant

Kjeller flyplass er det eneste Lillestrøm har som skiller oss fra andre småbyer. Den er vår diamant. Vi har verken fjell eller fjord som kan trekke besøkende. Dere kan bruke alle de nye moteordene om ny bydel, men det blir bare det. En bydel. Akkurat som i alle andre byer.

Med sivil demokratisk kontroll vil flyplassen kunne brukes til så mye mer enn flyplass. Det er plass til mer industri langs ytterkantene, uten at det går ut over sikkerheten. Men ingen boliger, det er å be om problemer. Lillestrøm trenger ikke dette til boliger. Bygg heller mer i sentrum, vis at Lillestrøm er en by!

Å drifte flyplassen blir ikke noe problem. Det er flere eksempler i Norge. Bl.a Lunde, som driftes av flyklubben.

Espen Graffer, Skjetten