Her er det tydelig forskjellige meninger blant folk. Noen vil avhende og utvikle til boligformål mens andre vil bevare flyplassen.

Som tilhenger til det siste; å bevare flyplassen, vil fortsatt kunne gi utvidede bruksmuligheter. Eksempelvis droner er under rivende utvikling hvor en om ikke lenge vil se dette som et nytt transportmiddel. Videre foregår det mye utvikling på el-fly siden som vil komme sterkt om kort tid.

Droner og el-fly

Uten å vite alt hva som er diskutert i denne sammenheng så kan en mulighet være å videreutvikle området til å omfatte et «riksanlegg» for testing og videreutvikling av droner og el-fly. Dette bør kunne kombineres med dagens bruk som småflyplass. Et slik scenario vil kunne gi mange arbeidsplasser for morgendagens industri og videre synergier inn mot Kjeller-miljøet over gaten og videre internasjonalt.

Kommunen trenger sårt morgendagens bærekraftige kompetanse industrier og ikke mer monster bygg for lager/spedisjon/kraner etc. plantet på matjord. Dette gir i praksis ingen arbeidsplasser eller inntekter av betydning, men kun støyende trafikk og forurensning.

Soveby

På den motsatte siden har det vært mye diskusjoner rundt det å utvikle arealet til boligformål. Utvikling av boliger vil nok gi raskere inntekter på kort sikt, men ser en mer langsiktig så gir trolig industriutvikling i kompetansesektorer en høyere avkastning sett både fra et menneskelig syn og det monetære. Undertegnede og andre mener at boliger bør kunne utvikles andre steder. En stor boligbygging uten samtidig fokus på morgendagens industriutvikling i kompetansesektorer vil her ytterligere befeste Lillestrøm som en «Sleeping Village» til Oslo.

Unik sjanse

Hva som blir den endelige løsningen for Kjeller flyplass er ikke formelt avgjort, men det er uttalt at det økonomiske og risikoen ligger inne som argumenter for at flyplassen ikke skal bestå. Hvilke scenarier er analysert og sammenlignet med hvilke premisser vites ikke, men mange er nok interessert å få fremlagt dette grunnlaget før møtet 29. mars 2023.

Avslutningsvis: Ved å gå for en kompletterende industriutvikling (uten boliger) som foreslått her ved Kjeller flyplass, har kommunen en unik sjanse til å hevde seg og virkelig bidra til noe som vil løfte hele regionen.

Ståle Romundstad, Skedsmokorset