Lillestrøm bys tilblivelse og utvikling skyldes to vesentlige forhold: Sagbruksvirksomheten fra 1860 som foregikk til ut på 1970-tallet og Kjeller flyplass fra 1912. Svært lite er bevart fra glansperioden da sagbrukene lå tett i tett langs Nitelva og sørget for arbeid og inntekt til mange familier, samt økonomiske verdier for regionen. Derimot ligger Kjeller flyplass der fortsatt, slik den er bygd opp og utviklet gjennom mer enn 100 år.

Kjeller flyplass gir innbyggerne i Lillestrøm noe å være stolt av. En av verdens eldste flyplasser med sammenhengende drift i 110 år, og fortsatt i drift. Det har vært flyfabrikk på Kjeller siden 1916 og pilotutdanning siden 1913. Det første sivile ruteflyet landet her i 1920. Kjeller flyplass var Norges hovedflyplass fra 1938 og samme år åpnet Lufthansa ruteflyvning til Kjeller. Mye skjedde på Kjeller i krigsårene.

Viktig del av nasjonsbyggingen

Opprettelsen av Kjeller flyplass var en viktig fortsettelse av den nasjonsbyggingen i landet vårt som skjedde på 1800-tallet. Veier, skipsruter, fyr og havner, jernbane og telegraf ble bygget ut. Bankvesenet, skolevesen, universitet og domstoler ble opprettet, sammen med andre viktige samfunnsinstitusjoner som sørget for at Norge vokste fram som en selvstendig nasjon klar for løsrivelse fra Sverige. Etableringen av Kjeller flyplass var en stor nyvinning.

Kjeller flyplass har siden opprettelsen, og særlig med bakgrunn i Forsvarets forskningsinstitutt, generert omfattende virksomhet i området tilknyttet forskning og utdanning og skapt kunnskapsmiljøer og næringer i verdensklasse. Det å kunne bevare og få til verdiskaping rundt et levende kulturminne i samspill med forskning som bringer oss videre i ei tid med stort omstillingsbehov, kan bli ei spennende reise.

Kulturhistorie som ikke kan flyttes

Det første veteranflyet, en Tiger Moth, kom til Kjeller i 1977. Fra 1990 er det bygd opp en flåte av levende norsk flyhistorie på stedet. En flåte som kan fly og fagfolk som kan reparere etter behov. Den flyvende veteranflykompetansen på Kjeller er enestående i landet. I Bodø, på Sola og på Gardermoen ligger de «døde» flymuseene. På Kjeller har vi en flyhistorie som fortsatt lever og leverer. Kjeller flyplass rommer en kulturhistorie som ikke kan flyttes. Historien ligger i landskapet, i rullebanen, i bygningene og i alle historiene som kan fortelles om det som har skjedd på Kjeller.

F.eks. historien om den første rullebanen på treunderlag i 1940. Hvor kom tømmeret fra? Sannsynligvis fløtet gjennom Bingen og Fetsund lenser, sortert på Fetsund og slept inn til sagbrukene i Lillestrøm som sagde stokkene til bord. Disse ble satt sammen til lemmer som ble lagt ut og dannet det nye underlaget på rullebanen.

Lillestrøm må ta sin del av ansvaret for bevaring av kulturminner

Argumentet om at Lillestrøm må ta sin del av befolkningsveksten som kommer på Romerike, må møtes med motargumentet: Lillestrøm kommune må ta sin del av ansvaret for bevaring av kulturminner i Lillestrøm by. Slik andre har gjort tidligere for å bevare Fetsund og Bingen lenser, Urskog-Hølandsbanen og Blaker skanse. Spørsmålet må stilles: Er det verdt prisen å rasere et svært viktig kulturhistorisk anlegg og rive opp et velfungerende og veletablert kompetansemiljø til fordel for boligbygging?

Kjeller er et viktig, levende kulturminne for hele kommunen, og det gir Lillestrøm by identitet. Lillestrøm kommune bør være stolte av Kjeller flyplass og at den ligger i Lillestrøm by. Vi har stor tro på at politikerne i Lillestrøm kommune er seg sitt ansvar bevisst når framtida for Kjeller flyplass skal til behandling på etterjulsvinteren.


Forum for kulturminnevern Lillestrøm

Anna Kristine Jahr Røine, Fet Historielag

Turid Pettersen, Fetsund Lenseminneforening

Anne Clark, Lillestrøm Historielag

Vidar Larsen, Skedsmo Historielag

Lisbeth Løvmyr Woxen, Bingen Lenseminneforening

Eli Mørk, Blaker og Sørum Historielag